Frontline Plus

Frontline Plus - Frontline 殺蚤噴霧, Frontline plus 滴頸殺蚤(M)10-20公斤狗 - 3支裝(藍), Frontline plus 滴頸殺蚤(S)10公斤以下狗 - 3支裝(橙)